آسارخ
آرایشگران / اکستنشن مو / آمیتیس صفایی
آمیتیس صفایی

آمیتیس صفایی

كيانپارس خيابان ٥ غربي فاز ٣ سالن مامان نیکو

تلفن: ٠٦١٣٣٣٧٨٠٠٦
همراه: ٠٩٣٥٨٠٠٠٨٦٧

اكستنشن موى?در?طبيعى"وارد كننده مو از سراسر جهان"درسالن مامانيكو توسط آميتیس 

گالری تصاویر: