آسارخ
سمانه موسوی
سمانه موسوی
پاداد خیابان ۱۲ غربی بین کمپانی و لادن پلاک ۹۵
حنان سلمان پور
حنان سلمان پور
کیانپارس خ خرداد بین ۹ و۱۰ غربی سالت زیبایی نورا
مریم میاندار
مریم میاندار
کیانپارس خیابان ۱۸ غربی فاز یک پلاک ۲۳ سالن افراح ۲
سمیه سالمی
سمیه سالمی
کیانپارس خیابان ۱۸ غربی فاز یک پلاک ۲۳ سالن افراح ۲
سمیرا گلشن
سمیرا گلشن
کیانپارس سالن نورا
بیتا یاران
بیتا یاران
اهواز-کیانپارس-خیابان خرداد-بین خیابان 7 و 8
حنان ظفری
حنان ظفری
اهواز،کیان پارس،خیابان ۱۱غربی،نبش خرداد، سالن زیبایی عروس سرا