آسارخ
مهری بغلانی
مهری بغلانی
کیانپارس. خیابان ۱۸ غربی فاز ۲ سالن رعنا رحیمی
غزال جنادله
غزال جنادله
کیانپارس خیابان 11 غربی انتهای فاز 2 سالن زیبایی عروس سرا
سونیا زرین
سونیا زرین
کیانپارس خیابان 13 غربی ا
نوال صراحی
نوال صراحی
کیانپارس،خیابان ۱۱غربی،نبش خرداد سالن زیبایی عروس سرا
مائده ویسی
مائده ویسی
كيانپارس18غربي،فاز2پلاك56سالن زیبایی بورلا
مینو مرعی
مینو مرعی
كيانپارس خيابان خرداد فاز٢بين خيابان ٩و١٠ سالن زیبایی نورا
بهار عطاران
بهار عطاران
کیانپارس خیابان 6 غربی نبش خرداد سالن زیبایی جشنواره
نادیا پیرزاده
نادیا پیرزاده
کیان‌پارس،شهریور غربی،فاز 2 سالن زیبایی مریم ضمیر ‎
غزل جنادله
غزل جنادله
کیانپارس،خیابان ۱۱غربی،نبش خرداد سالن زیبایی عروس سرا
الهام خوانده نیاز
الهام خوانده نیاز
کیانپارس مرداد شرقی ،سالن زیبایی رویال بیوتی
رباب
رباب
کیان اباد / خ ۲۷ شرقی سالن خانه میکاپ و شینیون