آسارخ
رویدادها / دوره پاکسازی پوست و اپیلاسیون بدن
دوره پاکسازی پوست و اپیلاسیون بدن
دوره پاکسازی پوست و اپیلاسیون بدن
شروع: 28 اردیبهشت 1397     پایان: 31 تیر 1397   
تلفن: 09388665322
آدرس: زیتون کارمندی اصلی زیتون خیابان یوسفی نژاد بین زیتون وزیبا
برگزارکننده: آموزشگاه مراقبت و زیبایی پرنا

آموزشگاه مراقبت و زیبایی پرنا برای دوره پاکسازی پوستو اپیلاسیون بدن ثبت نام میکند .

به همراه گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای  .

با ما زیبایی و حرفه ای شدن را تجربه کنید